top of page

צבעים

2019

במופע יצירות מלפני קום המדינה ועד ימינו.

מצטיירת תמונה מגוונת של ההוויה הישראלית. חוויה קולקטיבית של בניית הארץ, התפעלות מנופיה, עבודת האדמה והתהוות התרבות בה, ואל מול אלה התמודדות אישית של האדם במסע חייו - רגעי בדידות, כאב והחמצה, כמיהה לשקט והתבוננות על בחירותיו של האדם במבוך החיים.


bottom of page