top of page

נשמתי שבה אל האש

2016 - 2017

להבת האש מבטאת את החירות האנושית הטמונה באדם – החירות להיות אדם יוצר, הבורא בעצמו את עולמו מתוך מעמקי ליבו.

בַּמופע אנו מחפשים דרך לבטא את איכויות האש, החום והאהבה בחיינו, ואת החיפוש האנושי אחר החירות להיות אדם יוצר, הבורא בעצמו את עולמו מתוך מעמקי ליבו.  

המופע היה ברובו אקפלה ושילב מוסיקה מקורית עם קטעים מהרנסנס ועד ימינו. התרחשות עכשווית חיה, הכוללת גם קטעי תנועה, תיפוף וכן יצירות המבוצעות באלתור יחד עם הקהל.


בתכנית

מיצירות שנייד אוקונור,

Claudio Monteverdi,

Morten Lauridsen,

Vic Nees,

William Byrd,

ענת אהרוני,

נעמי שמר ועוד.​


קונצרטים

29.10.17 באולם הכט, אוניברסיטת חיפה

11.11.17 בבית מרים, קיבוץ הרדוף

12.5.17 בתיאטרון תמונע, תל אביב

27.5.17 בבית מרים, קיבוץ הרדוף


bottom of page