top of page

כשאור דולק בחלונו

2021

שירי סשה ארגוב בעיבודים חדשים במלאת 25 שנה למותו. יופים של השירים של סשה ארגוב טמון ברגישות בה החיחס למילה, במלודיות הזורמת בטבעיות ובהרמוניות המיוחדות לו.

לרגל 25 שנה למותו, הזמינה מקהלת אוּדיאנה עיבודים מטובי המלחינים והמעבדים החיים כיום בארץ. כולם שמחו להיענות לאתגר! כל מעבד בסגנונו הייחודי הביא עמו את האופן בו הוא מתחבר לעולמו המוסיקלי של סשה ארגוב היום. המעבדים הם אהרן חרל”פ, ארי בן שבתאי, אייל באט, חיים פרמונט, תבור גוכמן, הגר קדימה, חני הרן סמית, שרה שוהם, משה זורמן וענת אהרוני.


bottom of page