top of page

כאן על פני האדמה

2019

יצירות ישראליות פרי עטם של‏ אייל באט (יצירה שנכתבה במיוחד לתכנית זו), מנחם ויזנברג, הגר קדימה, דניאל ‏סמבורסקי, שלמה בידרמן, ציפי פליישר, נעמי עטר, ענת אהרוני ותבור גוכמן על פי שירים מאת רחל, יונה וולך, נתן אלתרמן, לאה גולדברג ועוד.

המופע הוא אקפלה וכולל גם תנועה ואלתור.


bottom of page