top of page

מוניקה סונסן

סופרן

עלתה לארץ מדנמרק ב-2001. מלמדת מוסיקה בבית אלישע, קהילה לאנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוץ הרדוף. הצטרפה למקהלה בספטמבר 2013.

bottom of page